logo
Farnost Moutnice

Ohlášky

DatumDen v týdnuSlavímeČas bohoslužbyPoznámka
22.04.2018Neděle4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ7:30, 10:30Za padlého Josefa Adámka, manželku, dar zdraví pro nemocné a dary Ducha Svatého pro celou žijící rodinu; Za farníky
23.04.2018PondělíSvátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka
24.04.2018ÚterýPamátka sv. Jiří, mučedníka
25.04.2018Středa18:30Za Stanislava Žáčka, manželku, bratra Josefa Žáčka a Boží ochranu pro celou žijící rodinu
26.04.2018ČtvrtekSvátek sv. Marka, evangelisty
27.04.2018Pátek18:30Za Františka a Marii Husákovy, živou a zemřelou rodinu a za duše v očistci
28.04.2018Sobota18:00Za Františka Doležala, manželku, syna, snachu a živou rodinu
29.04.2018Neděle5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ7:30, 10:30Za zemřelou rodinu Dohnálkovu, Randulovu a žijící rodinu; Za Jaroslava Dvořáka, manželku Julii a Boží ochranu pro žijící rodinu

Doplňující informace

V TÝDNU OD 22. DUBNA 2018 DO 28. DUBNA 2018


* PONDĚLÍ 23.4.: V 10 HODIN V TELNICKÉ VÝROBNĚ SETKÁNÍ REALIZAČNÍHO TÝMU NOVOSTAVBY KAPLE.

* PÁTEK 27.4.: OD 11 HODIN V NAŠEM KOSTELE SEMINÁŘ DĚJIN UMĚNÍ FILOZOFICKÉ FAKULTY MASARYKOVY UNIVERZITY ODBORNOU EXKURZI. OD 16:30 HODIN SETKÁNÍ DĚTÍ NA FAŘE, POTÉ DĚTSKÁ MŠE SVATÁ S PŘÍPRAVOU PRVOKOMUNIKANTŮ.

* NEDĚLE 29.4.: V 18 HODIN ZASEDÁNÍ FARNÍ RADY. --------------------------------------------------------------------------------------- * PÁTEK 4.5.: SVÁTOSTNÉ NÁVŠTĚVY NEMOCNÝCH V ROZAŘÍNĚ. OD 15 HODIN ADORACE, OD 17 HODIN ZPOVÍDÁNÍ. OD 16:30 HODIN SETKÁNÍ DĚTÍ NA FAŘE, POTÉ DĚTSKÁ MŠE SVATÁ. NA DŮRAZNÉ PŘÁNÍ OTCE BISKUPA V 17 HODIN NA FAŘE SCHŮZKA MINISTRANTŮ.

* SOBOTA 5.5.: SVÁTOSTNÉ NÁVŠTĚVY NEMOCNÝCH V MOUTNICÍCH. OD 17 HODIN ZPOVÍDÁNÍ, POTÉ MARIÁNSKÁ MŠE SVATÁ A POBOŽNOST PRVNÍ SOBOTY.

--------------------------------------------------------------------------------------- * PROSBA: PAN SOCHAŘ VÁŇA NÁS ZVE NA MARIÁNSKOU POUŤ 12.5. S PRŮVODEM PRAHOU ZA OBNOVU MARIÁNSKÉHO SLOUPU. NA ZÁVĚREČNÝ MÍTINK SHÁNÍ POMOC SILÁKŮ I ŠIKOVNÝCH HOSPODYNĚK Z MOUTNIC A NESVAČILKY. ZÁJEMCI, PROSÍM NAPIŠTE SE VZADU NA LIST.

* SBÍRKA NA REPATRIACI MIGRANTŮ: 16.366,- KČ.

* PODĚKOVÁNÍ: TĚM, KDO PRACOVALI NA FAŘE A V KOSTELE!

* POVZBUZENÍ: SVÉ DĚTI A SVÁ VNOUČATA PŘIVÁDĚJTE CO NEJČASTĚJI K DOBRÉMU PÁNU JEŽÍŠI! MÁTE ZODPOVĚDNOST ZA JEJICH SPÁSU!

* ZA FARNOST: SLÁVA OTCI.Archiv ohlášek