logo

Fotky z roku 2014

DatumNázev a odkaz
2014-12-28 Svátek svaté rodiny - žehnání manželům
2014-12-25 Boží hod vánoční - půl jedenáctá
2014-12-24 Štědrý den - Půlnoční
2014-12-24 Štědrý den - dětská mše svatá
2014-12-23 Roznášení Betlémského světla
2014-12-07 Návštěva sv. Mikuláše
2014-11-29 Slavnost biřmování
2014-11-08 Ministrantská olympiáda
2014-11-01 II. materiální sbírka
2014-10-27 Ministrantské soustředění v Doubravici nad Svitavou
2014-10-22 Pastorace Praha VII
2014-10-18 Benefiční večer Fandíme rodině
2014-10-11 Pastorace celebrit 6
2014-09-14 Nesvačilské hody
2014-09-10 VIP Evangelizace - 5. setkání
2014-09-07 Rozařínské hody
2014-09-04 Stavění máje a pódia
2014-09-03 První dětská mše sv. a táborák
2014-08-24 Svatojilská pouť
2014-08-19 Pastorace umělců
2014-08-11 Biřmokemp
2014-08-01 Tábor Osová Bítýška - pátek
2014-07-31 Tábor Osová Bítýška - čtvrtek
2014-07-30 Tábor Osová Bítýška - středa
2014-07-29 Tábor Osová Bítýška - úterý
2014-07-28 Tábor Osová Bítýška - pondělí
2014-07-27 Tábor Osová Bítýška - neděle
2014-07-26 Tábor Osová Bítýška - sobota
2014-07-13 Křepická pouť
2014-06-19 Práce na základech kaple PMB
2014-06-25 Poslední dětská mše sv. a táborák
2014-06-23 Hnojiči v Praze
2014-06-22 Slavnost těla a krve Páně
2014-06-21 Svatojánský oheň
2014-06-20 Výlet z náboženství
2014-06-15 První svaté přijímání
2014-06-14 První svatá zpověď
2014-06-07 Svatodušní vigilie
2014-06-07 Cantate Luhačovice
2014-05-30 Biřmovíkend
2014-05-23 Benefiční koncert - Petr Bende & Pavel Helan
2014-05-05 Uskladnění trámů pro kapli
2014-05-02 Jarní soustředění ministrantů a Piškotků
2014-04-20 Zmrtvýchvstání Páně - půl jedenáctá
2014-04-19 Velikonoční vigilie
2014-04-18 Velký pátek - obřady + hrkání
2014-04-17 Zelený čtvrtek - mše sv. + hrkání + Getsemanská zahrada
2014-04-13 Květná neděle
2014-04-12 DSM s otcem biskupem
2014-04-11 Pouť do Nesvačilky
2014-04-05 Brigáda - Knihovna
2014-03-29 Biblické Závody Syrovice
2014-03-17 Banát
2014-03-21 Příprava trámů pro kapli PMB
2014-03-08 Duchovní obnova s otcem Janem Balíkem
2014-02-12 Terénní práce na novostavbě kaple PMB
2014-03-30 Mše svatá za maminky
2014-03-31 Vytyčení komunikačních sítí kaple PMB
2014-03-28 Pololetní výlet z náboženství
2014-01-25 Brigáda na faře
2014-01-04 Tříkrálová sbírka a setkání na faře
2014-01-05 Benefiční koncert
2014-01-02 Příprava Biřmokempu
2014-01-03 Žehnání koledníkům
Celkový počet: 64