logo

Fotky z roku 2015

DatumNázev a odkaz
2015-12-23 Roznášení betlémského světla
2015-12-27 Žehnání vína
2015-12-24 Dětská vánoční mše svatá
2015-12-06 Návštěva sv. Mikuláše
2015-11-29 1. neděle adventní (půl jedenáctá)
2015-11-17 Hrabání listí na faře
2015-11-15 Farní odpoledne
2015-11-01 Pobožnost na hřbitově
2015-10-28 Farní podzimky
2015-10-18 Pouť do Žarošic
2015-09-29 Pouť do Izraele - Petr Josef Janoušek
2015-09-28 Svatováclavské zpívání
2015-09-27 Mše sv. za ministranty
2015-09-13 Nesvačilská Pouť
2015-09-06 Rozařínské hody
2015-09-01 Zahájení školního roku 2015/2016
2015-08-02 Moutnické hody
2015-08-24 Rekonstrukce varhan, drobné opravy kostela
2015-08-19 Přijetí poutníků z Levého Hradce na Velehrad
2015-08-08 Rekonstrukce toalet ve Farním centru
2015-08-10 Rekonstrukce varhan
2015-07-30 Tábor Osová Bitýška - čtvrtek 30.7.2015
2015-07-29 Tábor Osová Bitýška - středa 29.7.2015
2015-07-28 Tábor Osová Bitýška - úterý 28.7.2015
2015-07-27 Tábor Osová Bitýška - pondělí 27.7.2015
2015-07-26 Tábor Osová Bitýška - neděle
2015-07-25 Tábor Osová Bitýška - sobota 25.7.2015
2015-07-15 Slovenské setkání
2015-07-06 Bohoslužba na staveništi kaple
2015-07-05 Práce na kostele oprava střechy a čištění okapů
2015-07-05 Pohřeb Mons. Václava Fišera Hustopeče
2015-06-21 První Svaté přijímání
2015-06-16 Výlet dětí z náboženství
2015-06-20 První Svatá zpověď
2015-06-07 Slavnost Těla a Krve Páně (Boží Tělo)
2015-05-23 Svatodušní vigilie
2015-05-22 Poutní mše sv. na kapličce v Těšanech
2015-05-07 Komparz - seriál Labyrint
2015-04-23 Práce na kapli
2015-04-05 Boží hod velikonoční
2015-04-04 Velikonoční vigilie
2015-04-03 Velký pátek a hrkání ráno a v poledne
2015-04-02 Zelený čtvrtek a večerní hrkání
2015-04-04 Velikonoční vigílie 2015
2015-03-29 Květná neděle
2015-03-27 Křížová cesta do Nesvačilky
2015-03-25 Evangelizace
2015-03-19 Další práce na kapli
2015-03-08 Představení prvokomunikantů
2015-02-23 Farní jaráky
2015-01-30 Pololetní výlet z náboženství 2015
2015-01-04 Tříkrálový koncert
2015-01-03 Tříkrálová sbírka a žehnání koledníkům
Celkový počet: 53