logo
Farnost Moutnice

NOVÁ KAPLE PRO NESVAČILKU

Pro zájemce jsou ke stažení tři grafické studie Nesvačilské kaple.
1. verze (A77 ARCHITEKTI)
2. verze (A77 ARCHITEKTI)
3. verze - VÍTĚZNÝ NÁVRH

Vážené dámy, vážení pánové, spoluobčané, lidé dobré vůle…!
Jak jsme již dříve ve spolupráci s médii avizovali široké veřejnosti, v počátku letošního roku měly být započaty stavební práce na novostavbě Charitativního, vzdělávacího a duchovního centra s kaplí Panny Marie bolestné s přilehlým meditativně-relaxačním parkem v Nesvačilce u Brna. S jistou radostí konstatujeme, že se tak stalo…
Kaple s areálem by měla sloužit:
1) věřícím, kteří se doposud nemají kde scházet (prozatímně se roky setkávají v sále místního obecního úřadu)
2) obyvatelům obce a regionu ke kulturnímu životu i k příjemným procházkám
3) Oblastní Charitě Hodonín jako centrum pomoci pro pomoc potřebným dětem
- v Českém Banátu v Rumunsku,
- v Domově pro matky s dětmi v Hodoníně,
- v dětských domovech.

Po dlouhých a vleklých legislativních, inženýrských a projektových jednáních jsme začali terénní práce, dále pokračujeme budováním základů a výstavbou dvou metrového kamenného soklu. Poté přijde na řadu důmyslná dřevěná konstrukce a další výstavba.
Další užitečné a zajímavé informace lze získat na internetových stránkách naší farnosti a facebooku.
Na shora zmíněné a započaté dílo si věřící pomalu střádají ze svých úspor, ale už nyní je zřejmé, že je to nad jejich možnosti. Proto si Vás dovolujeme oslovit s prosbou o finanční příspěvek.
Pokud byste se rozhodli přispět, uvádíme číslo účtu: 2300338440/2010 a variabilní symbol: 1509002015. Finanční dar je možné v souladu s platnou legislativou odečíst od základu daně. Potvrzení o poskytnutí daru na vyžádání vystavíme.
Díky za Váš čas s přečtením tohoto dopisu i za Váš případný dar, který pomůže dobré věci!
S přáním všeho dobrého za realizační tým a investora stavby


Mgr. René Strouhal,
duchovní správce obce Nesvačilka Nesvačilka
a statutární zástupce Římskokatolické farnosti Moutnice