logo
Farnost Moutnice

Ohlášky

DatumDen v týdnuSlavímeČas bohoslužbyPoznámka
23.02.2020Neděle7. neděle v mezidobí7:30, 10:30Za farníky; Za rodiče Kulhánkovy, dcery, dar zdraví a Boží požehnání pro celou rodinu
24.02.2020Pondělí18:00Za rodiče Palkovičovy a Boží pomoc pro žijící rodinu
25.02.2020Úterý
26.02.2020StředaPopeleční středa18:00Za Alexandra Buchtu, manželku a dceru, živou a zemřelou rodinu
27.02.2020Čtvrtek
28.02.2020Pátek18:00Za Miroslava a Hedviku Janouškovy, dvoje rodiče a sourozence s prosbou o Boží ochranu a pomoc pro celou živou rodinu
29.02.2020Sobota18:00Za Lubomíra Krejčího, zetě Radka Kašparce, dvoje rodiče a živou rodinu
01.03.2020Neděle1. neděle postní7:30, 10:30Za farnost, zvláště za členy živého růžence; Za všechny žijící i zemřelé členy rodiny Springinsfeldovy a Malých

Doplňující informace

23. ÚNORA 2020 DO 1. BŘEZNA 2020 * PONDĚLÍ 24.2.: V 18 HODIN HROMADNÉ UDÍLENÍ SVÁTOSTI POMÁZÁNÍ NEMOCNÝCH.

* STŘEDA 26.2.: POPELEČNÍ STŘEDA. DEN PŘÍSNÉHO POSTU. NA BOHOSLUŽBĚ UDÍLENÍ POPELCE. NEMĚL BY NIKDO CHYBĚT.

* ČTVRTEK 27.2.: MŠE SVATÁ A PASTORAČNÍN AKTIVITY ODPADAJÍ KVŮLI VĚZENSKÉ SLUŽBĚ.

* PÁTEK 28.2.: OD 16:30 HODIN SETKÁNÍ DĚTÍ NA FAŘE, POTÉ DĚTSKÁ KŘÍŽOVÁ CESTA A DĚTSKÁ MŠE SVATÁ. --------------------------------------------------------------------------------------- * PÁTEK 6.3.: OD 16:30 HODIN SETKÁNÍ DĚTÍ NA FAŘE, POTÉ DĚTSKÁ KŘÍŽOVÁ CESTA A DĚTSKÁ MŠE SVATÁ. OD 17 HODIN PRVOPÁTEČNÍ ADORACE A ZPOVÍDÁNÍ.

* SOBOTA 7.3.: OD 17 HODIN ZPOVÍDÁNÍ. PO MŠI SVATÉ POBOŽNOST PRVNÍ SOBOTY. ---------------------------------------------------------------------------------------

* FARNÍ SBÍRKA: 24.293 KČ.

* K LITURGII: ZDE UŽÍVANÉ NEDĚLNÍ TEXTY PŘÍMLUV SCHVÁLENÉ ČESKOU BISKUPSKOU KONFERENCÍ PŘIPRAVUJE ARCIBISKUPSTVÍ PRAŽSKÉ. PŘÍMLUVY REFLEKTUJÍ OKRUHY POŽADOVANÉ ŘÍMSKÝM MISÁLEM (VPŘM 70):  - ZA POTŘEBY CÍRKVE;  - ZA STÁTNÍ PŘEDSTAVITELE A SPÁSU CELÉHO SVĚTA;  - ZA TY, KTERÉ TÍŽÍ JAKÉKOLIV NESNÁZE;  - ZA MÍSTNÍ SPOLEČENSTVÍ. 

* POVZBUZENÍ: SVÉ DĚTI A SVÁ VNOUČATA PŘIVÁDĚJTE CO NEJČASTĚJI K DOBRÉMU PÁNU JEŽÍŠI! MÁTE ZODPOVĚDNOST ZA JEJICH SPÁSU!

* ZA FARNOST: SLÁVA OTCI.Archiv ohlášek
Formulář pro zapsání úmyslů mší svatých ke stažení