logo
Farnost Moutnice

Ohlášky

DatumDen v týdnuSlavímeČas bohoslužbyPoznámka
05.07.2020NeděleSlavnost sv. Cyrila, mnicha a Metoděje, biskupa, patronů Evropy, hlavních patronů Moravy7:30, 10:30Za farnost, zvláště za členy živého růžence; Za Ladislava Husáka, dvoje rodiče, zdraví a Boží požehnání pro žijící rodinu
06.07.2020Pondělí18:30Za Annu Šustrovou, rodiče, bratra, za zemřelou a žijící rodinu, za duše v očistci
07.07.2020Úterý18:00 v NesvačilceZa Františka Hrdličku, rodiče a za žijící rodinu
08.07.2020Středa18:30Za Jaroslava Lízala, Miroslava a Hedviku Janouškovy s prosbou o Boží ochranu a pomoc pro celou živou rodinu
09.07.2020Čtvrtek18:30Za Šimona Lejsku, manželku, syna Jana, dvoje rodiče a za duše v očistci, na které nikdo nepamatuje
10.07.2020Pátek18:30Za Františka Stejskala, manželku, dvoje rodiče a žijící rodinu
11.07.2020SobotaSvátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy18:00Za rodiče Sedláčkovy a Boží ochranu pro celou rodinu
12.07.2020Neděle15. NEDĚLE V MEZIDOBÍ7:30, 10:30Za farníky; Za Annu Poláčkovou, manžela a žijící rodinu

Doplňující informace

V TÝDNU OD 5. ČERVENCE 2020 DO 12. ČERVENCE 2020

* NEDĚLE 12.7.: KŘEST NORBERTA FLAJŠINGERA.

* PONDĚLÍ 13.7.: MARIÁNSKÁ POUŤ V ŽAROŠICÍCH. ---------------------------------------------------------------------------------------

* VOLNÉ ÚMYSLY: PŘEHLED VOLNÝCH PRÁZDNINOVÝCH TERMÍNŮ PRO ÚMYSLY MŠÍ SVATÝCH MÁTE K DISPOZICI VZADU NA VÝVĚSCE.

* K BOHOSLUŽBÁM NA VAŠE ÚMYSLY: ZDVOŘILE PROSÍME, ZVĚTE I OSTATNÍ ČLENY RODINY K ÚČASTI A PŘICHÁZEJTE SI I PRO ČTENÍ A PŘÍMLUVY, POKUD JE TO MOŽNÉ.

* RESTAUROVÁNÍ GOTICKÉ CENTRÁLNÍ SOCHY: PO FINÁLNÍ ÚPRAVĚ BUDE SOCHA NĚJAKÝ ČAS PŘED INSTALACÍ VYSTAVENA K PROHLÉDNUTÍ. NĚKTEŘÍ CHTĚLI JEŽÍŠOVI PŘISPĚT NA JEHO SOCHU, ABY TO MĚL HEZKÉ, JE MOŽNÉ TAK UČINIT VZADU DO PRAVÉ POKLADNIČKY NA ZDI S NÁPISEM “JEŽÍŠOVI”.

* POVZBUZENÍ: SVÉ DĚTI A SVÁ VNOUČATA PŘIVÁDĚJTE CO NEJČASTĚJI K DOBRÉMU PÁNU JEŽÍŠI! MÁTE ZODPOVĚDNOST ZA JEJICH SPÁSU!

* ZA FARNOST: SLÁVA OTCI.

Archiv ohlášek
Formulář pro zapsání úmyslů mší svatých ke stažení