logo
Farnost Moutnice

Katecheze

Poslouchej svou žízeň!

Pokud ti nadpis připomíná nějaký reklamní slogan, tak je to určitě náhoda...:) Ale přesto je třeba čas od času žízeň těla poslechnout (v moudré míře) a napít se. O to víc to platí o žízni duše - tam se určitě napít musíš. Samaritánka v Janově evangeliu touží po takové vodě, po jejímž napití by už nikdy nežíznila (srov. Jan 4,15). Žízeň duše nemůže uhasit nic a nikdo kromě Ježíše, On je ten pramen.

Svlažovat poušť svého srdce nebeským životodárným pramenem, znamená žít životem z Ducha, poctivě hledat, co více prospívá spáse mé duše i duší těch, které mně Bůh posílá do cesty. Proto se také mladík ptá Ježíše, co má dělat pro to, aby získal věčný život (srov. Mk 10,17). Svatý Ignác z Loyoly radí ve svých Duchovních cvičeních, aby věřící hledal to, co více prospívá spáse. Hledej tu formu zbožnosti, ve které pociťuješ, že ti nejvíce pomáhá na cestě k Bohu. Někdo se najde v neformální a spontání modlitbě chval, díků a proseb, jinému vyhovuje rozjímíná o Kristově utrpení z Písma svatého, další potřebuje pouze být před Bohem v tiché adoraci srdce, podobně jako se květina vystavuje slunci, které mu prospívá.

Zbožnost však není souhrn modlitebních praktik. Co je zbožnost, to se snažili popsat i starořečtí filosofové, včele s Aristotelem. Sám nebo sama si teď zkus odpovědět, co to vůbec zbožnost je. Myslím, že silně inspirativní může být pro tebe názor svatého Tomáše Akvinského - pro něj je totiž zbožnost pohotovost pro všechno dobré. Neomezuje se jen na modlitbu, ale ani pouze na službu. Klíčem k tomu být vpravdě zbožný spočívá v umění být pohotový pro vše dobré, tedy pro to, co je nyní aktuálně dobré. Můžeš se modlit, a bude to dobré - a zase se můžeš modlit, a bude to zlé. Projít kolem zraněného bez toho, že bychom mu pomohli s argumentem toho, že spěcháme na bohoslužbu, by před Bohem nebstálo, tak jako by nebstálo před něvěřícími a hledajícími lidmi, kteří z povzdálí sledují pravdivost Kristových učedníků. Svý způsobem analogicky není v pořádku vysedávání u internetu nebo před televizí, když nás ve svědomí Duch boží burcuje k tomu, že bychom se také měli modlit. Zbožnost znamená dělat to, co chce Bůh, i když já mám vlastní konstrukci o modlitbě, kterou tak často musím opustit.

Na niterné cestě k neutuchajícím pramenům blažené věčnopsti se dá začít od maličkostí. Každý den můžeme být o trochu lepší - kousky se totiž dotahuje osobnost...Buď dobrý a ještě lepší!

P. René Strouhal