logo
Farnost Moutnice

Stavební fotodeník novostavby kaple panny Marie bolestné v Nesvačilce

Úvod(vloženo: 20.09.2014)

Obec Nesvačilka vznikla v roce 1715, tedy v roce 2015 uplyne 300 let od jejího založení.
Obyvatelstvo obce bylo římskokatolického vyznání a Nesvačilka byla přifařena v r. 1783 do Újezdu u Brna, později v r. 1784 do farnosti Šitbořice a následně do Moutnic.
V obci byla postavena dřevěná zvonice, a později v r. 1832 zděná, která je na návsi dodnes. U kapličky se v září na hody na svátek Panny Marie Bolestné, koná mše svatá, za účasti stárků a hostů.
Bohoslužby se jinak konají pravidelně v moutnickém kostele, také svatby a pohřby, protože hřbitov je u kostela. V minulosti si občané přáli mít v obci vlastní hřbitov a kapli, ale nikdy k tomu nedošlo vlivem různých události, (války a politická situace).
Po roce 1995 se uvažovalo o opravě kapličky a přístavbě, ale prostorově to nebylo možné, tak se provedla jenom oprava. Obec v té době řešila problém zásobování pitnou vodou, plynofikací a následně splaškovou kanalizací s čističkou. Po dokončení těchto akcí, a také příchodem mladého pana faráře René Strouhala do naší farnosti, jsme začali opět zvažovat výstavbu kaple. Bylo několik variant, kde a jakou kapli postavit, ale nakonec nové zastupitelstvo schválilo a rozhodlo při návrhu nového Územního plánu, umístit stavbu na okraji obce. Tento návrh místa je z pohledu architektů velmi dobrý a plánovaná parková výsadba okolí kaple zvýrazní toto místo, je to nejvyšší bod v obci.
Jednou za měsíc v úterý před prvním pátkem se koná v sále Oú mše sv. a mají možnost jít ke zpovědi, zvláště ti kteří se nemají možnost dostat do moutnic na pravidelné bohoslužby.
Také se už po třetí konala pouť k nesvačilské kapli k Panně Marii bolestné na Květný pátek, a tuto tradici by bylo vhodné zachovat a rozšířit.

Důvod:
-  už pět roků, od 2. října slouží otec René na Oú v sále mše sv. pro naše většinou starší občany, kteří nemají možnost se dostat na Bohoslužby do moutnického kostela.
-  místní kaple, může být pro poslední rozloučení s místními občany a není nutné jezdit na pár minut do Brna.
-  svatby
-  kulturní akce – koncerty, po skončení místní školy a MŠ, skončily i vánoční besídky
- do obce se přistěhovalo několik mladých věřících rodin
- okolí kaple bude sloužit jako klidové zázemí obce. Bude provedena parková výsadba a ozelenění, kterého je v obci velmi málo.
-  podle nového Územního plánu obce je tato lokalita k tomu určena,