logo
Farnost Moutnice

Stavební fotodeník novostavby kaple panny Marie bolestné v Nesvačilce

STAVBA(vloženo: 20.09.2014)

Dne 11. července 2012 se konalo jednání, kterého se účastnili: Ing. Jakubcová, Ing arch. Říčný, pan Farář Strouhal, a já. Jednalo se o zahájení řízení ke stavbě. Následovalo několik setkání na faře, kde se scházel realizační tým, který se snažil postupně řešit problémy se zaměřením a převedením pozemku od obce na farnost. Ing. Jakubcová, zajišťovala jednání se stavebním úřadem a dalšími účastníky jednání. Architekti doplňovali části projektu, a další se starali o propagaci díla v médiích a na internetu..
A stalo se, na nejvyšším místě v obci stojí kříž, který je vidět ze širokého okolí.
Druhá neděle adventní 8. 12. 2013 v 15 hod. byl posvěcen a postaven, na místě budoucí stavby dřevěný kříž. Této události se zúčastnilo třicet osm věřících, a několik i ze sousedních obcí. Kříž zhotovil pan Klein ze Žatčan. Dne 24. 12. 2013 platí stavební povolení.

Dne 24. ledna 2014 provedl pracovník telefonu, zaměření telefonního kabelu, který kříží vyměření příjezdové komunikace ke kapli. Komunikaci ke kapli, zaměřil místní občan Vítek Lízal ml. 1. února. Obec požaduje sepsání smlouvy věcného břemena na pozemek kolem kaple. Hlavně se jedná o udržování pořádku kolem kaple.