logo
Farnost Moutnice

Stavební fotodeník novostavby kaple panny Marie bolestné v Nesvačilce

ZAHÁJENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ(vloženo: 20.09.2014)

Dne 10. února 2014 byly zahájeny práce na skrývce ornice pro příjezdovou komunikaci v šířce cca 5m. Práce s bagrem prováděl pan František Abrhámek z Moutnic, který pracuje u firmy Karla Svobody.


Pan Klein ze Žatčan, bude spolupracovat na vybudování příjezdového napojení na silnici.
V sobotu 15. 2.2014 dokončil i výkop příkopu, pro uložení trub, a nájezdu na silnici. Posunul jsem značku ,, konec obce,, o několik metrů dál, protože byla původně v místě nájezdu, a výkop příkopu označil páskou.