logo
Farnost Moutnice

Ohlášky

DatumDen v týdnuSlavímeČas bohoslužbyPoznámka
23.01.2022Neděle3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ7:30, 10:30Za farníky, Za Františka Doležala, manželku, dva zetě a dar zdraví pro živou rodinu
24.01.2022PondělíPamátka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve18:00Za zemřelou rodinu Dobešovu a Janouškovu
25.01.2022ÚterýSvátek Obrácení svatého Pavla, apoštola
26.01.2022StředaPamátka svatých Timoteje a Tita, biskupů18:00Za rodinu Ryšavou a Drtilovu
27.01.2022Čtvrtek18:00Za milost osvobození pro Kristiána
28.01.2022PátekPamátka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve18:00Za zemřelou Hedviku Husákovou, manžela, dvoje rodiče, dvě sestry s prosbou o dar zdraví a Boží ochranu pro žijící rodinu
29.01.2022Sobota18:00Za rodiče Marii a Františka Husákovy, zetě a Boží ochranu pro žijící rodinu
30.01.2022Neděle4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ7:30, 10:30Na poděkování, za Norberta Vymazala, dvoje rodiče a živou rodinu

Doplňující informace

  • úterý 25.1.: končí týden modliteb za jednotu KŘESŤANŮ.
  • pátek 28.1.: OD 16:30 HODIN SETKÁNÍ DĚTÍ NA FAŘE, poté dětská mše svatá.
  • pro maminky a babičky: jste srdečně zvány hnutím modliteb matek do našeho kostela k modlitbám za vaše rodiny
  • výtěžek tříkrálové sbírky: moutnice 78.721 kč, nesvačilka 16.800 kč; obvod farnosti celkem: 95.521 kč.
  • PODĚKOVÁNÍ: ZA VAŠE MODLITBY ZA FARNOST, ZA PRÁCI V KOSTELE I NA FAŘE!
  • ohledně vašich zadaných mší svatých: je správně a dobře, když na ně přijde celá vaše rodina a přátelé. a pokud je případně někdo, kdo by si z nich vzal čtení a přímluvy, je to vítané. kéž by se děti a vnuci naučili tak i za vás nechat sloužit mše svaté!
  • Povzbuzení: prosím, přivádějte své děti a svá vnoučata k dobrému pánu ježíši a spáse!
  • za farnost: sláva otci.


Archiv ohlášek
Formulář pro zapsání úmyslů mší svatých ke stažení