logo
Farnost Moutnice

Ohlášky s id 6 vloženy dne 16.08.2013

DatumDen v týdnuČas bohoslužbyPoznámka
01.01.1970Čtvrtek7:30, 10:30Neděle
01.01.1970ČtvrtekMse sv. nebudePondělí
01.01.1970Čtvrtek18:00, NESVAČILKAÚterý
01.01.1970Čtvrtek18:30Středa
01.01.1970Čtvrtek8:00, 18:30Čtvrtek
01.01.1970Čtvrtek18:30Pátek
01.01.1970Čtvrtek18:00Sobota

Doplňující informace


* ?TER? 13.8.: ZPOV?D?N? P?ED M?S??N? BOHOSLU?BOU.
* ?TER? 13.8.: POU? V?POSV?TN?CH ?ARO?IC?CH.
* ?TVRTEK 15.8.: SLAVNOST NANEBEVZET? PANNY MARIE ? VELK? C?RKEVN? SV?TEK!
* P?TEK 16.8.: PO VE?ERN? M?I SVAT? ZKOU?KA CHR?MOV?HO SBORU.
* SOBOTA 17.8.: V?9 HODIN BRIG?DA NA BETON??I DVORN?HO TRAKTU PRO FARN? AKCE. S?POD?KOV?N?M PROS?ME MU?E A CHLAPCE O POMOC! JI? JSOU HOTOV? OM?TKY A PRACUJE SE NA D??V?N? Z?ST?N?.
* NED?LE 18.8.: OD 17 DO 18 HODIN SVAT? ZPOV?? PRO LETO?N? ST?RKY.
---------------------------------------------------------------------------------------
* POND?L? 19.8.: V?19 HODIN JEDN?N? REALIZA?N?HO T?MU NOVOSTAVBY KAPLE PMB.
* P?TEK 23.8.: DUCHOVN? OBNOVA P?ED HODY. OD 16 DO 18:30 HODIN SE BUDE ZPOV?DAT, PO?LETE PROS?M D?TI A ML?DE?. POT? M?E SVAT? A P??LE?ITOST K ADORACI.
* NED?LE 25.8.: SVATOJILSK? POU? A POD?KOV?N? ZA ?RODU P?I KROJOVAN? BOHOSL?B? V?10:30 HODIN. V?14 HODIN TE DEUM A SV?TOSTN? PO?EHN?N?.
* HLAVN? CELEBRANTI: SVATOJILSK? POU? ? MONS. JOSEF ZOUHAR, PREZIDENT CHARITY BRN?NSK? DIEC?ZE, SVATOROZA??NSK? POU? ? MONS. JAN PE??Z, P?EDSEDA MATICE VELEHRADSK?, POU? K?PANN? MARII BOLESTN? V?NESVA?ILCE ? MONS. V?CLAV SLOUK, II. KANOVN?K KR?LOVSK? STOLI?N? KAPITULY, DELEG?T BISKUPA BRN?NSK?HO.
---------------------------------------------------------------------------------------
* POVZBUZEN?: ZAMILUJME SI M?I SVATOU I VE V?EDN?CH DNECH JAKO V?JIME?N? ZDROJ VNIT?N? S?LY A POSV?CEN?.

?

Archiv ohlášek