logo

Historie anket

Mrskání je podle mně:
Vrchol velikonoc. (1/7%)
Příležitost k pití alkoholu zadarmo. (2/14%)
Barbarský a nepochopitelný zvyk (jak říkají ženy v zemích EU). (3/21%)
Tradice, která se má dodržet, ale nepřehánět. (5/36%)
Příležitost k návštěvě známých nebo příbuzných. (3/21%)
Nevím, o takové věci se nezajímám. (0/0%)
celkem:14
Když spolu muž a žena chodí, má o něm (ní) říkat, že je to její (jeho)
milý - milá (24/19%)
chlapec - děvče (29/23%)
přítel - přítelkyně (32/25%)
milenec - milenka (7/6%)
kamarád - kamarádka (12/10%)
mladý - mladá (12/10%)
starý - stará (10/8%)
celkem:126
Byly jste spokojeni s letošním pořádkem bohoslužeb na Velikonoce. (Připomínky pište do fóra.)
Ano, naprostá spokojenost. (27/38%)
Mám určité výhrady, ale nic vážného. (14/20%)
Ne, nejsem nespokojen/a. (12/17%)
celkem:71
Za nejmilejší poutní místo na Moravě považuji
Žarošice (21/23%)
Velehrad (24/27%)
Hostýn (17/19%)
Vranov u Brna (8/9%)
Křtiny (10/11%)
Sloup (8/9%)
celkem:90
Když vidím poutníky s křížky a korouhvemi a slyším jejich písně, říkám si, že to je:
znamení že církev žije, protože se hýbe jen to, co žije (26/30%)
skupina putujících hlasatelů Krista (2. vat.konc. Ap. Act. 14) (28/32%)
zajímavá podívaná (12/14%)
živá vykopávka z dávných dob (5/6%)
provokace vůči ostatním (9/10%)
překážka silničního provozu (5/6%)
celkem:88
Další ankety >>>